FaF UK na festivale Starmus VII.

Farmaceutická fakulta UK v Bratislave sa dňa 16. mája 2024 prezentovala na festivale vedy a hudby Starmus VII.


20. 05. 2024 11.13 hod.

Obrovský záujem bol o testovanie biochemických parametrov diagnostickými zdravotníckymi pomôckami pri poskytovaní farmaceutickej starostlivosti prostredníctvom tzv. Point of Care Testing, ktorú poskytovala prednostka Fakultnej lekárne a prodekanka fakulty, doktorka Miroslava Snopková. Atraktívnou súčasťou FaF prezentácie boli aj interaktívne chemické pokusy prodekana docenta Miloša Lukáča, do ktorých sa zapojili návštevníci festivalu, ktorých prilákala veda a hudba na Hlavné námestie v Bratislave a bolo ich skutočne dosť.