Odborný seminár na tému Biologické liečivá

Pozývame vás na odborný seminár Biologické liečivá, ktorý sa bude konať 12. mája 2023 o 14:00 hod. v Multimediálnej miestnosti FaF UK, Ulica odbojárov 10.


10. 05. 2023 16.01 hod.
Od: prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Na seminári budete mať možnosť vypočuť si tri prednášky:

  • Chemické liečivá vs. biologiká,  prof. Ing. Milan Remko, DrSc.
  • Vedecké dôkazy o bezpečnosti a účinnosti biosimilárov,  prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
  • Biologiká z pohľadu zabezpečenia ich kontroly kvality a galenickej farmácie,  doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD. 

Ďalšie podrobnosti o seminári nájdete v priloženej pozvánke (pdf).

Tešíme sa na vašu hojnú účasť.