Farmaceutická fakulta na EHEF2024 v Tokiu

Zástupcovia Farmaceutickej fakulty UK prodekan doc. Marek Máťuš a PharmDr. Zuzana Kiliánová spolu s prodekankou Lekárskej fakulty UK prof. Ľudmilou Podrackou prezentovali možnosti štúdia v anglickom jazyku v študijných programoch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave na European Higher Education Fair 2024 v Tokiu. Tradičného podujatia sa zúčastnilo viac ako 1000 študentov a zástupcov univerzít z Japonska a Ázie.


22. 06. 2024 07.29 hod.