Farmaceutka a lekárka nominované na Slovenku roka

V čitateľskej ankete Slovenka roka 2020, ktorá sa uskutoční po dvanástykrát, sú nominované dve úspešné odborníčky, ktoré pôsobia na Univerzite Komenského – profesorka Magdaléna Kuželová a docentka Katarína Babinská. V tohtoročnej ankete Slovenka roka 2020 je nominovaných celkovo 28 dám.


V kategórii veda a výskum sa o ocenenie uchádza Magdaléna Kuželová, profesorka v odbore farmakológia, vedúca Oddelenia klinickej farmakológie a farmakoterapie na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK. Vo vedecko-výskumnej práci sa špecializovala na experimentálnu kardiovaskulárnu farmakológiu a v súčasnosti dosahuje významné výsledky v oblasti riešenia farmakoterapeutických problémov u detí, adolescentov a starších ľudí.

Docentka Katarína Babinská je nominovaná v kategórii zdravotníctvo. Pôsobí v Akademickom centre výskumu autizmu a na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK. Je súčasťou tímu, ktorý sa zaoberá výskumom autizmu. Sústreďuje sa najmä na tráviace a výživové problémy osôb s autizmom. Jej pedagogická práca zahŕňa výučbu fyziológie a výživy človeka. V súčasnosti s kolegami zavádza nové formy štúdia medicíny na LF UK, ktoré zvyšujú zručnosti a pripravenosť medikov pre prax.

Čitatelia týždenníka Slovenka spolu s divákmi RTVS môžu v ankete hlasovať prostredníctvom kupónov z týždenníka, SMS alebo online do 28. augusta 2020. Galavečer, na ktorom spoznáme absolútnu víťazku a víťazky v jednotlivých kategóriách, sa uskutoční 30. augusta 2020 v historickej budove SND a bude odvysielaný aj v priamom prenose na RTVS.