Informácia pre študentov farmácie z Ukrajiny

Hľadáme riešenia ako vám pomôcť v štúdiu.


07. 03. 2022 14.34 hod.

Drahí študenti študujúci farmáciu na Ukrajine,

S boľavým srdcom sledujeme vaše utrpenie. Zároveň však hľadáme riešenia ako vám pomôcť v štúdiu. Ak máte záujem študovať na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave v anglickom, či slovenskom jazyku, alebo potrebujete viac informácií, navštívte stránku:

V slovenskom jazyku: https://uniba.sk/ukrajina
V ukrajinskom jazyku: https://uniba.sk/en/ukraine/

alebo nás kontaktujte tu:

faf.studyuniba.sk
+421 2 50 117 144
erasmusfpharm.uniba.sk
+421 2 50 117 132

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/stojime-za-ukrajinou/


Našu činnosť a aj našu pomoc pre vás v hľadaní riešení ako ďalej pokračovať v štúdiu farmácie úzko koordinujeme s našimi partnerskými univerzitami a fakultami V Slovenskej republike a v Českej republike. Prvé kontakty nájdete tu: 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach:
https://www.uvlf.sk/en/helping-ukrainian-students

Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova, Hradec Králové:
https://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Zpravy/2022/Pomoc-ukrajinskym-studentum-UK-a-FAF/?lang=cs-cz

Farmaceutická fakulta, Masarykova univerzita Brno:
https://www.pharm.muni.cz/en