Informácie pre 1. ročník – on-line výučba

On-line výučba sa bude realizovať cez aplikácie MS Teams a Moodle.


10. 09. 2020 12.00 hod.
Od: Študijné oddelenie

Milí študenti 1. ročníka,

výučbová časť akademického roka rok začína 21. 9.2020 a podľa pokynov na webovej stránke výučby bude prebiehať kombinovanou formou.

On-line výučba sa bude realizovať cez aplikácie MS Teams a Moodle.

Všetky potrebne informácie k aplikácii Teams získate na Univerzitnej webovej stránke Dištančná metóda výučby na UK 
Na tejto stránke je návod na inštaláciu systémov na výučbu, je tam krátka inštruktáž na ich používanie.

Do začiatku semestra máte čas na inštaláciu aplikácie Teams a získanie vedomostí o jej používaní. Keby ste mali vážne problémy s inštaláciou aplikácie jej používaním, môžete sa obrátiť buď na všeobecnú hotline CePIT (Centrum podpory informačných technológií, cepituniba.sk, +421 2 9010 4444) alebo na podporu elearningu na našej fakulte podľa problému.  

Základne informácie k štúdiu nájdete zhrnuté v ročenke FaF UK 2020/2021, ktorá je na webovej stránke v sekcii Štúdium; podrobnejšie informácie v sekciách študijných programov FarmáciaZdravotnícke a diagnostické pomôcky

 

Podrobne informácie k jednotlivým predmetom – sylaby, forma výučby a podmienky absolvovania predmetov sú na webovej stránke v sekcii Pracoviská, ktoré predmet vyučujú.  

Názvy katedier a ich skratky, ktoré sú priradené k jednotlivým predmetom sú uvedené v tabuľke:

Katedry zabezpečujúce výučbu predmetov v 1. ročníku
Skratka katedry NÁZOV KATEDRY PREDMET 
1. rok štúdia POVINNÉ PREDMETY 
KBMBLKatedra bunkovej a molekulárnej biológie liečivMikrobiológia
KFANFKatedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácieAnalytická chémia (1)
KFCHLKatedra fyzikálnej chémie liečivFarmaceutická fyzika (1)
KFCHLKatedra fyzikálnej chémie liečivFarmaceutická fyzika (2)
KFTKatedra farmakológie a toxikológieVšeobecná biológia
KFTKatedra farmakológie a toxikológieFunkčná a patologická anatómia
KCHTLKatedra chemickej teórie liečivVšeobecná a anorganická chémia
KCHTLKatedra chemickej teórie liečivOrganická chémia (1)
KJKatedra jazykovLatinská medicínska terminológia
1. rok štúdia – odporúčané povinne voliteľné predmety
KFCHLKatedra fyzikálnej chémie liečivMatematika pre farmaceutov
KFTKatedra farmakológie a toxikológiePrvá pomoc
KCHTLKatedra chemickej teórie liečivVybrané kapitoly z anorganickej chémie
KCHTLKatedra chemickej teórie liečivVybrané kapitoly z organickej chémie
KJKatedra jazykovLatinská farmaceutická terminológia
KJKatedra jazykovOdborná jazyková príprava z anglického jazyka (1)
KORFKatedra organizácie a riadenia farmácieDejiny farmácie
KORFKatedra organizácie a riadenia farmácieFarmaceutická propedeutika
KORFKatedra organizácie a riadenia farmácieVýpočtová technika
KTVKatedra telesnej výchovy a športuTelesná výchova (1)
KTVKatedra telesnej výchovy a športuTelesná výchova (2)
Ďalšie katedry na FaF UK zabezpečujúce predmety vo vyšších ročníkoch
KGFKatedra galenickej farmácie
KFBKatedra farmakognózie a botaniky
KFCHKatedra farmaceutickej chémie

S ďalšími otázkami k štúdiu je možné sa obrátiť e-mailom alebo osobne na Vašu študijnú referentku p. Silviu Vittekovú: vittekovafpharm.uniba.sk    

 

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť