Iniciálne kolokvium Centra projektovej činnosti FaF UK v Bratislave

Pozývame Vás na stretnutie k otvoreniu Centra projektovej činnosti na našej fakulte.


09. 05. 2024 07.15 hod.

Štyria pozvaní prednášatelia so skúsenosťami s prípravou a hodnotením vedecko-výskumných grantových projektov nás oboznámia s úskaliami prípravy Európskych projektov a predstavia úlohy a plánovanú činnosť Centra.

Stretnutie sa uskutoční v piatok 17. 5. 2024 o 9:30 hod. v Multimediálnej miestnosti FaF UK.

Program (súbor pdf)