Jarný workshop Európskej spoločnosti klinickej farmácie (ESCP) v Bratislave

Workshop Európskej spoločnosti klinickej farmácie (ESCP) po prvýkrát na Slovensku!


21. 12. 2023 09.45 hod.

Nenechajte si ujsť medzinárodné podujatie Európskej spoločnosti klinickej farmácie (European Society of Clinical Pharmacy - ESCP) - ESCP Spring Workshop, ktorý sa bude historicky prvýkrát konať na Slovensku, v Bratislave v dňoch 25.-26.apríla 2024, v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jarného workshopu je farmakoterapia v tehotenstve, dojčení a v pediatrii. Súčasťou podujatia sú prednášky a workshopy vedené renomovanými odborníkmi v zahraničí, ale aj u nás na Slovensku, ktorí sa podelia o najnovšie poznatky a vlastné skúsenosti v danej oblasti. Dvojdňové sympózium bude prebiehať v anglickom jazyku. 

Bližšie informácie o podujatí nájdete tu: https://escpweb.org/escp_events/escp-spring-workshop-2024-pharmacotherapy-challenges-in-the-developing-years-from-conception-to-adolescence/

Pre záujemcov o aktívnu účasť je prihlasovanie abstraktov  možné do 15. januára 2024 na tomto odkaze: 

https://escpweb.org/escp_events/escp-spring-workshop-2024-pharmacotherapy-challenges-in-the-developing-years-from-conception-to-adolescence/abstract-submission/

Na konferenciu je možné prihlásiť aj abstrakt s témou, ktorá sa netýka hlavnej témy, všetky prijaté abstrakty budú publikované v International Journal of Clinical Pharmacy! 

Využite túto jedinečnú príležitosť prezentovať výsledky vašich prác, získať  informácie o výzvach farmakoterapie počas vývojových rokov, a stretnúť sa a nadviazať cenné kontakty s komunitou klinických farmaceutov z celej Európy, aj mimo nej.