Lekárenská prax a odborná prax počas letného semestra 2020/2021

Informácie k lekárenskej a odbornej praxi v letnom semestri 2020/2021 na základe Uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021


19. 03. 2021 15.03 hod.

 

na základe Uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 Vás informujeme, že s účinnosťou od 20. marca 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 20. marca 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu opakovane predĺženého týmto uznesením, teda uplynutím 28. apríla 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na cestu študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia a študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy (teda študijného odboru zdravotnícke a diagnostické pomôcky) do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia (zdravotnícke zariadenie) a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho, prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Lekárenskú a odbornú prax odporúčame prednostne absolvovať v mieste bydliska študenta.