Malí študenti DUK sa dozvedeli viac aj o škodlivosti liekov

Dňa 26. júla 2017 sa v Divadle Aréna uskutočnila v poradí už štvrtá prednáška jubilejného 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK). Malí poslucháči sa počas nej od prof. PharmDr. Pavla Mučajiho, PhD., dekana Farmaceutickej fakulty UK, dozvedeli, prečo môžu byť lieky aj škodlivé.


"Liek je liekom iba vtedy, ak sa podá správnemu pacientovi v správnom množstve. Každý liek totiž môže byť zároveň aj jedom - závisí to iba od dávky, ktorá sa použije," vystríhal detských študentov prof. Mučaji, ktorý je odborníkom na farmakognóziu. Malým poslucháčom hneď v úvode prednášky vysvetlil, aký je rozdiel medzi liekom a liečivom a akú funkciu v lieku plnia pomocné látky. Zmienil sa i o rádioaktívnych liekoch a o tzv. liekoch sirotách, ktoré slúžia na liečbu zriedkavých chorôb. Ako prednášajúci objasnil, lieky siroty svoje pomenovanie získali preto, lebo im - pre vysoké náklady spojené s ich vznikom a pre finančne nevýnosný malý počet užívajúcich pacientov - chýba „rodič“, ktorý by financoval ich vývoj.

Prof. Mučaji v súvislosti s vývojom nových liekov upozornil aj na to, že liek musí byť nielen účinný, ale aj bezpečný. "Miera rizika liečby by nikdy nemala prevýšiť riziká spojené s neliečením choroby," zdôraznil. Uviedol viacero príkladov na prejavy nežiaducich účinkov liekov, o ktorých treba v prípade pretrvávajúcich problémov bezodkladne informovať svojho lekára. Vysvetlil tiež, ako sa nežiaduce účinky klasifikujú podľa závažnosti či frekvencie, ale i to, prečo je také dôležité pozorne si prečítať príbalové informácie k danému lieku ešte pred jeho požitím.

Deti sa počas prednášky dozvedeli i to, že sa v minulosti naši predkovia pri "predpisovaní" liečivých rastlín riadili tým, ktorý orgán tela im dané rastliny pripomínali, že ľadový muž Ötzi bol už pred 5200 rokmi farmaceutický talent, pretože si črevných parazitov úspešne liečil rastlinami s antibiotickými účinkami, ako i to, že John Pemberton, autor prísne stráženého receptu najznámejšieho kolového nápoja na svete, bol vyštudovaný lekárnik.

Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej zazneli otázky detí o účinnosti homeopatík či priemernej výške nákladov na vývoj nového lieku.

Na malých študentov čaká v rámci 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského ešte päť ďalších prednášok, pričom po tej poslednej bude nasledovať slávnostná promócia, na ktorej si absolventi prevezmú svoje diplomy.

Program Detskej Univerzity Komenského

Bližšie informácie o 15. ročníku Detskej Univerzity Komenského vám prinesieme v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita.