Nadnárodné kolo Študentskej vedeckej konferencie

Dňa 5.5. 2022 sa v sídle spoločnosti Zentiva a.s v Prahe konalo nadnárodné kolo Študentskej vedeckej konferencie.


19. 05. 2022 09.22 hod.
Od: PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Po dvoch náročných rokoch sa tak obnovila tradícia spoločných stretnutí študentov farmácie štyroch univerzít z ČR a SR na pôde renomovanej farmaceutickej spoločnosti.

Na konferencii bolo predstavených 21 študentských vedeckých projektov v štyroch sekciách. Naši študenti súťažili v biologickej sekcii a v sekcii farmaceutickej chémie, v ktorých odzneli práce:

Sekcia farmaceutickej chémie:

Katarína Sujová:
Počítačom podporovaný výskum antivirálnych látok účinných proti vírusu chrípky typu A

Dominika Nádaská:
Hodnotenie vzťahov „štruktúra-aktivita“ v skupine inhibítorov Janusových kináz s využitím chemometrickej štatistickej analýzy hlavných komponentov


Sekcia biologických vied:

Martina Podžubanová:
Zmeny expresie kľúčových transportérov alveolárneho epitelu v monokrotalínovom modeli pľúcnej hypertenzie

Dominik Grék:
Signálna dráha mTORC1 a proteín FOXO3a v bunkovej senescencii vyvolanej inhibíciou O-6-metylguanín DNA-metyltransferázy


Úroveň a kvalitu študentských projektov hodnotili odborné komisie zložené z predstaviteľov účastníckych fakúlt a spoločnosti Zentiva a.s. Členmi odborných komisií z našej fakulty boli: PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., v biologickej sekcii a RNDr. Roman Mikláš, PhD., v sekcii farmaceutickej chémie.

V celkovom hodnotení sa na 1. mieste v sekcii farmaceutickej chémie umiestnila Katarína Sujová, ktorá svoj projekt vypracovala pod vedením pro. Ing. Vladimíra Frecera, DrSc. Víťazke srdečne gratulujeme, všetkým naším študentom a ich školiteľom ďakujeme za ich prácu a želáme im veľa úspechov v budúcej študentskej vedeckej činnosti.

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

         Predsedníčka Rady ŠVČ