Náhradný/opravný termín štátnej skúšky


28. 02. 2018 13.09 hod.

Oznamujeme študentom dátum konania a zloženie komisií náhradného/opravného termínu štátnej skúšky z predmetov:

Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia v akademickom roku 2017/2018.
Náhradný/opravný termín štátnej skúšky študijného programu farmácia v slovenskom jazyku bude prebiehať dňa 13. marca 2018 od 8:00 h v budove na Odbojárov 10, Bratislava.


Komisia č. 1 13. 03. 2018 Sieň vedeckej rady (36/O, prízemie)


doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. - predsedníčka
doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.
Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.


Komisia č. 2 13. 03. 2018 Seminárna miestnosť č. 3 (108/O, 1. posch.)


doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. - predsedníčka
doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

Komisia č. 3 13. 03. 2018 Sieň dekana (39/O, prízemie)

prof. Ing. Milan Nagy, CSc. – predseda
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.
prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Náhradníci:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH
doc. PharmDr. Miroslava Sýkorová, PhD.