Od srdca k srdcu

Fakultná lekáreň pozýva na bezplatné meranie krvného tlaku s detekciou prítomnosti atriálnej fibrilácie.


23. 05. 2017 17.28 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Fakultná lekáreň Vás pozýva na meranie krvného tlaku a detekciu atriálnej fibrilácie.

Atriálna fibrilácia – chvenie predsiení srdca je najčastejšou poruchou srdcového rytmu pozorovanou v klinickej praxi. Na Slovensku ňou podľa odhadu kardiológov trpí až 150 000 ľudí a u mnohých ďalších tlie v tichej, nediagnostikovanej forme...
Približne 70% pacientov nepociťuje žiadne príznaky.

Fakultná lekáreň sa zapojila do projektu OD SRDCA K SRDCU organizovaného ADC Číselníkom a pri tejto príležitosti Vás pozývame na BEZPLATNÉ meranie krvného tlaku s detekciou prítomnosti atriálnej fibrilácie.

Prihlásiť sa môžete na uvedenom linku: https://docs.google.com/forms/d/1t9Y_snpTY8juEnn2Bi-udykFl5KaVPe7hp4WelcpbBE/edit?ts=591ee318, osobne v lekárni alebo telefonicky na klapke č. 186 (02-50117186).

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu!

Kolektív Fakultnej lekárne