Odovzdanie ďakovných listov Fondu Dr. Wörwaga

Dňa 6. 7. 2023 sa na pôde fakulty konalo slávnostné dovzdávanie ďakovných listov Fondu Dr. Wörwaga pedagogickým a vedeckým pracovníkom, ktorí boli školiteľmi študentských vedeckých projektov v rámci Študentskej vedeckej činnosti.


06. 07. 2023 13.24 hod.
Od: PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Ďakovné listy oceneným odovzdal dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH a MUDr. Andrea Šoltýsová, MBA, vedúca marketingu spoločnosti Wörwag Pharma Slovensko s.r.o.

Ocenenými školiteľmi boli:
doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.
Mgr. Mária Klacsová, PhD.
Ing. Stanislava Šoralová, PhD.
PharmDr. Laura Adamkovičová
PharmDr. Monika Čičová