OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA NA FAF UK

19. SEPTEMBRA 2023 O 10.30 HOD. AULA FAF UK


14. 09. 2023 07.44 hod.

V utorok 19. septembra 2023 sa bude konať slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce bude mať úvodné slovo dekan fakulty prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD, MPH, , so slávnostným príhovorom vystúpi dekan FM UK a prezidentka SSŠF. Súčasťou programu bude hudobné vystúpenie.

Srdečne Vás pozývame.