OZNAM O KONANÍ RIADNEHO TERMÍNU ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

Oznamujeme študentom dátum konania riadneho termínu štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo v akademickom roku 2021/2022.


26. 04. 2022 09.30 hod.

Riadne termíny štátnej skúšky študijného programu farmácia v slovenskom jazyku budú prebiehať prezenčne v dňoch 16. mája 2022 až 20. mája 2022 od 8.00 h v budove Farmaceutickej fakulty, Ulica odbojárov 10, v Bratislave.

Oznam o konaní riadneho termínu štátnych skúšok (pdf)