OZNAM O KONANÍ RIADNEHO TERMÍNU ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

Oznamujeme študentom dátum konania riadneho termínu štátnej skúšky z predmetov: Zdravotnícke pomôcky a Diagnostické pomôcky v akademickom roku 2021/2022.


21. 04. 2022 09.54 hod.

Riadny termín štátnej skúšky študijného odboru Zdravotnícke a diagnostické pomôcky bude prebiehať dňa 02. júna 2022 od 08.00 h prezenčne v Sieni dekana (zasadacia miestnosť) na prízemí v budove Farmaceutickej fakulty na Odbojárov 10, v Bratislave.