Oznam pre študentov špecializačného štúdia na FaF UK

Sledujte Váš univerzitný e-mail aby ste nezmeškali dôležité informácie a oznámenia fakulty. V prípade neukončeného špecializačného štúdia Vám môžu byť zaslané kľúčové informácie e-mailom.


01. 07. 2024 07.20 hod.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte fakultu na mail specializacnefpharm.uniba.sk