Podpredseda NR SR na FaF UK

Dňa 15.11.2022 navštívil FaF UK podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Mgr. Gábor Grendel.


22. 11. 2022 13.08 hod.

S dekanom fakulty preberali aspekty očkovania certifikovanými lekárnikmi v rámci rutinnej zdravotnej starostlivosti a v krízových situáciách, hovorili o perspektívach štúdia farmácie pre uchádzačov z tretích krajín a o možnostiach výučby vojenskej farmácie v SR. Podpredseda NR SR si prezrel aulu, priestory Fakultnej lekárne FaF UK a laboratóriá pre praktickú výučbu na Katedre galenickej farmácie FaF UK.