AKTUALIZOVANÉ - Prevzatie špecializačných diplomov

Vážení absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, gratulujeme k úspešnému ukončeniu štúdia vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 29.09.-07.10.2021. Váš DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO si môžete vyzdvihnúť OSOBNE na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 19. októbra 2021 NAJNESKÔR do 30.11.2021.


25. 10. 2021 16.12 hod.
Od: Študijné oddelenie FaF UK