Prevzatie špecializačných diplomov

Vážení absolventi špecializačného štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty!   Gratulujeme Vám k úspešne ukončeniu štúdia vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 04.-09.05.2022. Váš DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO si môžete vyzdvihnúť OSOBNE (alebo splnomocniť inú osobu - úradne overené splnomocnenie) na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 04. júna 2022 NAJNESKÔR do 01.07.2022.


31. 05. 2022 11.26 hod.
Od: Študijné oddelenie