Prevzatie špecializačných diplomov

Absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ho úspešne ukončili vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 27. 05. 2024 do 31.05. 2024 si môžu DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO vyzdvihnúť osobne na Dekanáte FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave (tretie dvere vpravo, miestnosť O-9), Mgr. Zuzana Ollé v termíne od 28.06. 2024 do 31.07. 2024 počas úradných hodín pre vyzdvihnutie diplomu.


01. 07. 2024 07.50 hod.

Úradné hodiny pre vyzdvihnutie diplomu:
Pondelok, utorok, streda, štvrtok od 8:00 do 11:00 hod.

Individuálne prevzatie diplomu po dohode prostredníctvom mailu: specializacnefpharm.uniba.sk