Prevzatie špecializačných diplomov

Absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ho úspešne ukončili vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 04. 05. 2023 do 10. 05. 2023 si môžu DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO vyzdvihnúť osobne na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 05. 06. 2023 do 30. 06. 2023 (okrem 27. 06. 2023) výlučne počas úradných hodín Študijného oddelenia FaF UK.


02. 06. 2023 10.20 hod.