Prevzatie špecializačných diplomov


27. 10. 2022 17.13 hod.

Absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ho úspešne ukončili vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 28.09.2022 do 30.09.2022 si môžu DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO vyzdvihnúť osobne na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 28. októbra 2022 výlučne počas úradných hodín Študijného oddelenia FaF UK a to najneskôr do konca decembra 2022.