Prevzatie špecializačných diplomov

Vážení absolventi špecializačného štúdia Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty! Gratulujeme Vám k úspešne ukončeniu štúdia vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 30.01. - 03.02.2023. Váš DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO si môžete vyzdvihnúť OSOBNE (alebo splnomocniť inú osobu - úradne overené splnomocnenie) na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 01. marca 2023 NAJNESKÔR do 31. marca 2023.


28. 02. 2023 14.18 hod.
Od: Študijné oddelenie