Prevzatie špecializačných diplomov

Absolventi špecializačného štúdia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí ho úspešne ukončili vykonaním špecializačnej skúšky v termínoch od 26. 09. 2023 do 28.09. 2023 si môžu DIPLOM o špecializácii – odbornej spôsobilosti na výkon špecializačných pracovných činností v špecializačnom odbore LEKÁRENSTVO vyzdvihnúť osobne na Študijnom oddelení FaF UK, Ulica odbojárov 10 v Bratislave v termíne od 27.10. 2023 do 27.11. 2023 výlučne počas úradných hodín Študijného oddelenia FaF UK.


26. 10. 2023 14.06 hod.
Od: Študijné oddelenie FaF UK