Prihlasovanie sa na témy záverečných prác


08. 10. 2019 15.13 hod.

Výber tém záverečných prác v zimnom semestri  ak. roku 2019/2020 pre študentov 4. ročníka Mgr. a 3. ročníka Bc. štúdia.

 

Termín vypísania záverečných prác AIS2 vedúcim záverečnej práce v systéme AIS2 je do 16. 10. 2019.

Témy záverečných prác musia byť správne vyplnené v primárnom aj sekundárnom jazyku (tj. SJ + ANJ preklad) – je potrebné aby ste si to skontrolovali.

 

Prihlasovanie študentov na záverečné práce v systéme AIS bude spustené

       

Ročník

Od

Do

4r. FA, FA/A

21.10.2019 - 09:00

25.10.2019 - 23:59

3r. ZDP

21.10.2019 - 09:00

25.10.2019 - 23:59

 

Druhá etapa prihlasovania pre neakceptovaných študentov bude do 04. 11. 2019.

 

Následne bude prihlasovanie na záverečné práce ukončené a študenti sa budú môcť prihlásiť v ďalšom ak. roku.

 

Zadania záverečných prác podpísané študentom a vedúcim záverečnej práce budú hromadne doručené na študijne oddelenie prostredníctvom sekretariátov jednotlivých katedier do 10. 11. 2019.

Nie je potrebné, aby ich študenti nosili na študijné oddelenie.