Prihlasovanie študentov na témy záverečných prác

Prihlasovanie študentov 3. roku štúdia magisterského študijného programu Farmácia a 2. roku štúdia bakalárskeho študijného programu ZDP na témy záverečných prác bude v systéme AIS2 umožnené od 19. apríla 2022 – 9.00 h do 30. apríla 2022 – 23.59 h.


11. 04. 2022 16.21 hod.