Prihlasovanie študentov na témy záverečných prác

Prihlasovanie študentov 4. ročníka magisterského študijného programu Farmácia a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu ZDP na témy záverečných prác v prvom kole bude v AIS2 umožnené od 12.10.2021 - 09:00 do 19.10.2021 - 23:59.


07. 10. 2021 09.42 hod.