REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľuje rektor Univerzity Komenského v Bratislave študentom UK voľno na 06. apríla 2023. Dekan Farmaceutickej fakulty UK udeľuje študentom FaF UK voľno na 11. apríla 2023.


27. 03. 2023 07.11 hod.