REKTORSKÉ A DEKANSKÉ VOĽNO

Oznamujeme študentom, že rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. udeľuje v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých všetkým študentom UK rektorské voľno na štvrtok 2. novembra 2023. Dekan Farmaceutickej fakulty UK udeľuje dekanské voľno študentom FaF UK na piatok 3. novembra 2023.


12. 10. 2023 14.10 hod.