Riadne voľby do ŠČ AS FAF UK

Voľby do ŠČ AS FaF UK sa uskutočnia dňa 11. 5. 2023. Volebná urna bude umiestnená v zasadacej miestnosti dekana (m. č. 39) v budove FaF UK na Ulici odbojárov 10 v čase od 9:00 do 13:00 hod.


27. 04. 2023 16.04 hod.

Návrh na kandidátov do ŠČ AS FaF UK treba odovzdať cez podateľňu fakulty predsedníčke volebnej komisie PharmDr. A. Balažovej, PhD. od 2. 5. 2023 najneskôr do 9. 5. 2023, do 12:00 hod.

Volebný poriadok (pdf)