SKÚŠKOVÉ OBDOBIE LETNÝ SEMESTER 2021/2022

Prihlasovanie študentov na skúšky LS 2021/2022 bude v systéme AIS2 otvorené 7. mája 2022 o 00:00 a uzavreté 30. júna 2022 o 23:59.


03. 05. 2022 15.01 hod.

Skúškové obdobie aktuálneho semestra prebehne v období od 16. mája 2022 do 30. júna 2022. V priebehu posledného týždňa výučbovej časti semestra od 9. mája 2022 do 13. mája 2022 môžu byť vypísané skúškové predtermíny.