SKÚŠKOVÉ OBDOBIE ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022

Prihlasovanie študentov na skúšky ZS 2021/2022 bude v systéme AIS2 otvorené 4. decembra 2021 o 00:00 a uzavreté 11. februára 2022 o 23:59.   Skúškové obdobie aktuálneho semestra prebehne v období od 3. januára 2022 do 11. februára 2022. V priebehu posledného týždňa výučbovej časti semestra od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 môžu byť vypísané skúškové predtermíny.


22. 11. 2021 16.28 hod.
Od: Študijné oddelenie