Slávnostná promócia farmaceutov bude 30. júna 2021

Tohtoroční absolventi a absolventky Univerzity Komenského, končiaci štúdium v akademickom roku 2020/21, budú môcť absolvovať slávnostné promócie.


04. 06. 2021 13.43 hod.

Miesto konania bude tradične v priestoroch historickej Auly UK na Šafárikovom námestí, a to v súlade s epidemiologickými opatreniami RÚVZ SR.

Podmienky organizácie promócií budú nasledovné:

Dodržanie maximálne 50-percentnej kapacity miestnosti a zároveň maximálne 150 osôb v interiéri. Znamená to, že každý absolvent či absolventka si budú môcť pozvať maximálne dvoch hostí.

Účasť na promóciách bude povolená len osobám, ktoré predložia negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 24 hodín (antigénový) alebo 72 hodín (PCR test) alebo sú zaočkované.

Opatrenia sa môžu zmeniť v závislosti od vývoja epidemickej situácie a zmien v tzv. COVID automate.

Účasť na slávnostnej promócii je dobrovoľná; študenti a študentky, ktorí nemajú záujem promócie absolvovať, si môžu diplomy prevziať na oddelení vzdelávania rektorátu UK. Bližšie informácie zverejní oddelenie na svojom webe.

Tohtoročné absolventky a absolventi Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, ktorí majú záujem sa zúčastniť slávnostnej promócie môžu záväzne nahlásiť svoju účasť prostredníctvom systému AIS2 v termíne od 4. júna 2021 do 7. júna 2021 12.00 hod. Ak absolvent nepotvrdí svoju účasť, slávnostnej promócie sa nebude môcť osobne zúčastniť. Bližšie informácie budeme priebežne zverejňovať na webe fakulty.

Pre tých, ktorí sa nebudete môcť osobne zúčastniť, ale aj pre ďalších rodinných príslušníkov či priateľov, UK zabezpečí online streaming, takže budete môcť obrad sledovať aj bez fyzickej účasti.

Farmaceutická fakulta má veľkú radosť, že si naši tohtoroční absolventi budú môcť prevziať diplomy po ukončení štúdia osobne. Rovnako veľkú radosť máme zo skoršieho termínu promócie našich absolventov, čo väčšine z nich umožní stať sa registrovaným zdravotníckym pracovníkom a vykonávať svoje povolanie.