Slávnostné odovzdávanie špecializačných diplomov


03. 05. 2017 12.00 hod.
Od: Študijné oddelenie

Dňa 15. mája 2017 (pondelok) o 13:30 v Sieni vedeckej rady FaF UK (m. č. 36, prízemie, Odbojárov 10) odovzdá dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., na slávnostnom stretnutí špecializačné diplomy úspešným absolventom a absolventkám špecializačného štúdia a špecializačnej skúšky v špecializačnom odbore lekárenstvo.