Študentka FaF UK reprezentuje UK v Študentskej rade vysokých škôl na Slovensku

V dňoch 12.1. – 15.1.2022 sa v Novej Dubnici uskutočnilo ustanovujúce Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).


17. 01. 2022 10.00 hod.

Zúčastnili sa ho delegáti slovenských vysokých škôl, medzi nimi aj Dominika Nádaská, študentka farmácie 4. ročníka Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  (FaF UK). Na Valnom zhromaždení študentov vysokých škôl Slovenska bola zvolená do Kontrolnej rady ŠRVŠ. Dominika je zároveň predsedníčkou pre publikácie Slovenského spolku študentov farmácie, členkou študentskej časti Akademického senátu FaF UK a členkou Rady pre kvalitu FaF UK.  

"Patrím k študentom, ktorým záleží na veciach verejných a potreba zmeny v prospech pokroku sú pre mňa obrovskou motiváciou a hnacím motorom, rovnako tak aj túžba pomáhať študentom.  Je mi cťou, že reprezentujem Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského a môžem zastupovať jej študentov.“