Študentská anketa – zimný semester 2019/2020


12. 12. 2019 14.21 hod.

Milí študenti,

opäť máte možnosť sa vyjadriť ku kvalite výučby a k svojim učiteľom prostredníctvom študentskej ankety. Anketa sa začína 12. decembra 2019 a bude sprístupnená do 20. decembra 2019. Študenti, neváhajte a využite túto možnosť na vyjadrenie svojich názorov a postrehov na predmet a učiteľov.

Anketa je anonymná. Jej výsledky budú použité na skvalitnenie učebného procesu. Vyplnením anketového formuláru prispejete k možnej náprave vecí, ktoré Vás znepokojujú, a ktorých odstránenie je v záujme nás všetkých.

Prostredie vyplňovania ankety je intuitívne. V textovych poliach môžte napísať, čo sa Vám páčilo, čo nie a čo navrhujete vo vyučovaní predmetu zmeniť. 

Prosím, vyplňte anketu tu.

(pre vypĺňanie ankety je potrebné byť prihlasený v AISe)