Termíny štátnej skúšky v LS

Riadne termíny štátnej skúšky z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo začínajú dňom 17.05.2021.


26. 04. 2021 18.22 hod.