Týždeň boja proti obezite

Prednáška Farmakoterapia obezity - 2. marca 2023, 17:00, online cez MS Teams


Obezita je civilizačná choroba, ktorá je charakteristická nadmerným ukladaním tukového tkaniva v organizme. Takmer 30% svetovej populácie má nadváhu alebo obezitu. Spája sa s vyšším rizikom výskytu iných chronických ochorení ako diabetes a kardiovaskulárne ochorenia.

Tento rok je ústredná téma kampane “O OBEZITE TROCHU INAK.” Prispejme preto aj my a spoločne šírme osvetu pre zdravší a šťastnejší život všetkých ľudí. Srdečne Vás pozývame na zaujímavú odbornú prednášku na tému “FARMAKOTERAPIA OBEZITY”, ktorú odprednáša doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH

Kedy? 2. marca o 17:00
Kde? MS TEAMS

Dozviete sa veľa užitočných informácií a budete mať jedinečnú príležitosť položiť pár otázok. Navyše účasť na prednáške sa ráta aj do Certifikátu aktívneho študenta (CAŠ).

 Prednášajúca doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. MPH je prezidentkou Slovenskej obezitologickej asociácie, predsedníčkou Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, viceprezidentkou Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO) pre stredoeurópsky región. Venuje sa aj pregraduálnemu a postgraduálnemu vzdelávaniu lekárov, lekárnikov v diabetológii, obezitológii a lipidológii.

V roku 2008 vybudovala Metabol KLINIK, s. r. o., ako metabolické centrum zamerané na prevenciu, diagnostiku, liečbu a komplexný manažment diabetikov 1. a 2. typu, gestačného diabetu, metabolického syndrómu, porúch metabolizmu lipidov a obezity. Je členkou vedecko-výskumného tímu Biomedicínskeho centra SAV venujúceho sa komplexnému manažmentu obezity a súčasťou prvého EASO akreditovaného centra pre komplexný manažment obezity na Slovensku. Publikovala viac ako 200 odborných článkov v domácich i zahraničných medicínskych periodikách, je editorkou viacerých odborných monografií a členkou redakčných rád odborných časopisov.

Tešíme sa na vás!

Link na prihlásenie https://forms.office.com/e/D3g7jjvWqq