Udeľovanie grantov FaF UK

Dňa 4. mája 2017 (vo štvrtok) o 11.00 h v sieni Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, Odbojárov 10, dekanát, dv. č. 36


V roku 2017 dekan fakulty na základe návrhu a odporučenia grantovej komisie fakulty finančne podporil 25 vedeckých projektov v celkovej sume 29 100 eur.

Dňa 4. mája 2017 (vo štvrtok) o 11.00 h sa v sieni Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, Odbojárov 10, dekanát, dv. č. 36, uskutoční udeľovanie grantov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave určených na podporu mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov fakulty a interných doktorandov FaF UK. 

Zoznam pridelených grantov FaF UK 2017