Úradne hodiny študijného oddelenia počas skúškového obdobia ZS


18. 12. 2017 08.00 hod.
Od: Študijné oddelenie FaF UK

Úradné hodiny študijného oddelenia počas skúškového obdobia zimného semestra (18. 12. 2017 – 16. 02. 2018) budú 
Pondelok – Piatok   09:00 – 11:30

V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Študijné oddelenie