Usmernenie pre e-mailový kontakt so študentmi


21. 08. 2017 09.00 hod.
Od: IIKS FaF UK

Milé študentky, milí študenti,

pre komunikáciu s fakultou (študijným oddelením, učiteľmi, dekanátom, atď.) prosím používajte už zásadne iba univerzitnú e-mailovú schránku Office365.

Podobne sa táto schránka bude využívať ako výlučný kontakt učiteľov a fakultných pracovníkov s Vami, napr. aj pomocou funkcie Správy v AIS2.
Pracovníci fakulty (učitelia, referenti ŠO, administratíva, ...) nie sú povinní odpovedať na komunikáciu zasielanú zo súkromných serverov (napr. Gmail), keďže takáto komunikácia odosielateľa správy jednoznačne neidentifikuje ako študenta UK, a dá sa preto považovať za anonymnú. 

Je preto potrebné sa s týmto e-mailovým systémom zoznámiť. Univerzitný e-mailový systém zabezpečí Vašu jednoznačnú identifikáciu pri kontakte s univerzitou. Zároveň sa zabezpečí, že všetky informácie, týkajúce sa Vášho štúdia, sa k Vám doručia vždy štandardným spôsobom.

Všetky informácie o systéme e-mailov Office365 sú uverejnené na webe UK
link (prosím všimnite si aj ľavé menu):

Tešíme sa na bezproblémovú vzájomnú komunikáciu...