Usmernenie pre e-mailový kontakt so študentmi


28. 10. 2015 09.37 hod.
Od: IIKS FaF UK

Milí študenti,
pre komunikáciu s fakultou (študijným oddelením, učiteľmi, dekanátom, atď.) od akademického roku 2015/2016 prosím používajte zásadne univerzitnú e-mailovú schránku Office365.

Podobne sa táto schránka bude využívať ako výlučný kontakt učiteľov a fakultných pracovníkov s Vami, napr. aj pomocou funkcie Správy v AIS2.

Je preto potrebné sa s týmto e-mailovým systémom zoznámiť, prípadne si ho spárovať s Vašimi doterajšími e-mailovými klientmi. Univerzitný e-mailový systém zabezpečí Vašu jednoznačnú identifikáciu pri kontakte s univerzitou. Zároveň sa zabezpečí, že všetky informácie, týkajúce sa Vášho štúdia, sa k Vám doručia vždy štandardným spôsobom.

Všetky informácie o systéme e-mailov Office365 sú uverejnené na webe UK
link (prosím všimnite si aj ľavé menu):