Úspech vedeckého bádania na Katedre farmakológie a toxikológie, FaFUK

Na konferencii Českej a slovenskej fyziologickej spoločnosti udelila odborná komisia 1. miesto v súťaži o najlepší poster Mgr. Marciníkovej a kolektívu spoluautorov.


24. 06. 2024 07.52 hod.
Od: PharmDr. Csaba Horváth, PhD.

V dňoch 7. a 8. februára 2024 sa na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konala konferencia Českej a slovenskej fyziologickej spoločnosti - 99. Fyziologické dni. Účastníci konferencie si mohli vypočuť najnovšie zistenia z rôznych odvetví fyziológie a v priateľskej atmosfére prediskutovať (nielen) vedecké projekty.

Okrem prednášok boli prezentované aj postre a v súťaži o najlepší poster udelila odborná komisia 1. miesto príspevku „Investigation of pyroptosis under acute myocardial ischaemia/reperfusion injury“, ktorý pod vedením prof. PharmDr. Adriany Duriš Adameovej, PhD., FIACS predstavila doktorandka z Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK, Mgr. Andrea Marciníková s kolektívom spoluautorov (Mgr. Izabela Jarabicová; PharmDr. Csaba Horváth, PhD.).