Úspešné švočkárky na konferencii v Prahe

Dekan fakulty prof. Ján Klimas odovzdal certifikáty ambasádorov Simone Hromníkovej, Anne Kekelákovej a Miroslave Boškajovej. Študentky výnimočne úspešne reprezentovali fakultu na XXII. Nadnárodnej študentskej vedeckej konferencii v Prahe, ktorá sa konala 9. – 10. 5. 2024 v sídle spoločnosti Zentiva, a. s.


12. 06. 2024 16.43 hod.

Tradične sa súťažilo v štyroch sekciách – chemickej, biologickej, farmaceutickej technológie a sociálnej a klinickej farmácie. Svoje výskumné práce prezentovali finalisti z našej fakulty, Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové, Farmaceutickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Novinkou tohto ročníka bola účasť talentovaných reprezentantov z Poľska – z Fakulty farmácie Lekárskej univerzity v Gdaňsku.

 

Úspechy našich

V sekcii klinickej a sociálnej farmácie sa na 1. mieste umiestnila Simona Hromníková.

V sekcii biologických vied sa na 2. mieste umiestnila Anna Kekeláková.

V sekcii farmaceutickej technológie sa na 3. mieste umiestnila Miroslava Boškajová.

 

Vyjadrenia ocenených

V čom vidíte pozitíva rozhodnutia podujať sa na študentskú vedeckú činnosť?

Anna Kekeláková: ŠVOČ-ka mi poskytla skvelý základ pre moju diplomovú prácu. Získala som cenné skúsenosti v oblasti prezentovania či práce pod časovým stresom. Nadobudla som tiež mnoho cenných poznatkov a zručností, ktoré podnietili môj záujem o danú oblasť. Na základe mojich skúseností môžem túto vedeckú činnosť odporučiť všetkým, ktorí chcú rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti a tak ako ja vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.

Simona Hromníková: ŠVOČ-ka mi poskytla jedinečnú príležitosť na sebarozvoj v rôznych oblastiach, napríklad v oblasti time manažmentu, tímovej práce, práce s odbornými informáciami či prezentačných zručností. Veľmi milo ma prekvapil priateľský a podporný prístup všetkých zúčastnených. Bola som fascinovaná úsilím a odhodlaním súťažiacich a ich školiteľov. Táto skúsenosť bola pre mňa veľmi prínosná. Aj napriek tvrdej práci by som ju bez váhania absolvovala znova. 

Miroslava Boškajová: Mám veľmi rada výzvy a práve preto som sa rozhodla vyskúšať ŠVOČ-ku, čo sa ukázalo ako neuveriteľne obohacujúca a pozitívna skúsenosť. Praktická časť v laboratóriu mi ukázala, či by ma práca v tejto oblasti bavila. Pri písaní práce som získavala skúsenosti v štúdiu odbornej literatúry, slovenskej aj zahraničnej. Prezentácia zase otestovala moje rečnícke schopnosti. Obrovskou výzvou bola v Prahe prezentácia v angličtine. So štipkou humoru som ju však zvládla a túto skúsenosť by som odporučila každému. Mám aj jednu priateľskú radu pre váhavých: ŠVOČ-ku neberte ako zbytočnú stratu času. Vďaka tejto súťaži získate neoceniteľné skúsenosti. A nebojte sa angličtiny, ja som síce nechodila na gymnázium, ale na „zdravotku", a aj tak som to zvládla.