Všeobecné voľby do AS UK na FaF UK – 10. 10. 2019

AKTUALIZOVANÉ (10.10.2019) o výsledky volieb.


10. 10. 2019 15.00 hod.
Od: AS FaF UK

AKTUALIZOVANÉ (10. 10. 2019): 

VÝSLEDKY
všeobecných volieb do AS UK
konaných dňa 10. októbra 2019

Volieb zástupcov do Zamestnaneckej časti AS UK sa zúčastnilo 60 členov akademickej obce FaF UK.

Kandidátmi boli:

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.KFCH 28 platných hlasov
PharmDr. Vladimír Forman, PhD.KFB 16 platných hlasov
PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.KFT33 platných hlasov
PharmDr. Katarína Maráková, PhD.KFANF 21 platných hlasov
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.KBMBL 37 platných hlasov

Na základe najvyššieho počtu získaných platných hlasov boli za členov ZČ AS UK zvolení kandidáti:

 

  • doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
  • PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.
  • doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Volieb zástupcov do Študentskej časti AS UK sa zúčastnilo 35 študentov FaF UK.

Kandidátmi boli:

Denisa Bačiková20 platných hlasov
Mgr. Michal Hanko19 platných hlasov
Alexandra Karabinová20 platných hlasov

Na základe najvyššieho počtu získaných platných hlasov boli za členov ŠČ AS UK zvolení kandidáti:

  • Denisa Bačiková
  • Alexandra Karabinová

 

VÝSLEDKY všeobecných volieb do AS UK (súbor PDF) 

ZÁPISNICA O PRIEBEHU HLASOVANIA A VÝSLEDKOCH VŠEOBECNÝCH VOLIEB ZÁSTUPCOV AKADEMICKEJ OBCE FaF UK DO ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UK NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 – 2023 (súbor PDF)

 


Volebný poriadok pre všeobecné voľby zástupcov FaF UK do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 01. 11. 2019 do 31. 10. 2023. (súbor PDF)