Výsledky doplňovacích volieb do ŠČ AS FaF UK

Do ŠČ AS FaF UK boli zvolení: Lucia Malysová (1. ročník Mgr. štúdia), Ing. PharmDr. Lukáš Kerti (1. ročník PhD. štúdia).


22. 11. 2022 14.41 hod.
Od: RNDr. František Bilka, PhD.