Výsledky doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FaF UK

Za členku ZČ AS FaF UK bola zvolená: PaedDr. Viera Žufková, PhD.


13. 10. 2021 19.03 hod.