Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS FaF UK

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS FaF UK s mandátom od 15. marca 2023


28. 02. 2023 14.53 hod.

Za člena ŠČ AS FaF UK s mandátom od 15.3.2023 bol zvolený kandidát:

  1. Kristián Slíž (3. ročník PhD. štúdia)