Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS FaF UK

Výsledky doplňujúcich volieb do ŠČ AS FaF UK s mandátom od 28. apríla 2023.


28. 02. 2023 14.50 hod.

Za členov ŠČ AS FaF UK s mandátom od 28.4.2023 boli zvolení kandidáti:

  1. Dominika Nádaská (5. ročník Mgr.)
  2. Mgr. Radovan Tomašovský (2. ročník PhD. štúdia)
  3. Mgr. Martina Opetová (2. ročník PhD. štúdia)
  4. Mgr. Emil Babiak (2. ročník PhD. štúdia)