Vyšlo januárové číslo časopisu Naša univerzita

Vykročte do nového kalendárneho roka s januárovým číslom Našej univerzity! Opäť v ňom nechýba čerstvé spravodajstvo o akademickom dianí na UK či zaujímavé rozhovory s našimi odborníkmi a absolventmi.


25. 01. 2018 13.19 hod.
Od: Naša univerzita

Rodina špičkových vedeckých tímov na UK, identifikovaných Akreditačnou komisiou, sa minulý rok rozrástla o ďalších sedem členov. V decembri ich za vedeckú činnosť ocenil rektor UK prof. Karol Mičieta. Ktoré z nich to boli, to sa dočítate na str. 3.

Naozaj sme sa poučili z dejín? Tak znel podtitul seminára o holokauste a extrémizme, ktorý koncom novembra hostila naša univerzita. Za rečníckym pultom sa pritom vystriedali nielen odborníci zaoberajúci sa otázkami extrémizmu z rôznych uhlov pohľadu i časových perspektív, ale i prezident SR. O priebehu podujatia i o nanajvýš aktuálnej téme seminára píše historička Michala Lônčíková z Filozofickej fakulty UK na str. 7.

Na minuloročnom berlínskom finále Falling Walls Lab sa opäť predviedli najlepší mladí vedci a inovátori z celého sveta. Po prvýkrát nechýbal ani zástupca zo Slovenska. Aké múry sa na poli vedy podarilo zboriť tentokrát, kto a čím zaujal prísnu medzinárodnú porotu, ale i to, na čom by mali popracovať naši talentovaní mladí vedci, aby mohli ešte úspešnejšie konkurovať zahraničným kolegom, nám prezradil prorektor UK a predseda Falling Walls Lab Slovakia prof. Peter Moczo na str. 11.

Spotreba liekov na Slovensku každoročne rastie, čoraz viac si pritom ordinujeme lieky sami. O trende samoliečenia - jeho výhodách i úskaliach, o údajnej závislosti Slovákov od liekov, polyfarmácii i o tom, ako sa podpisuje nadmerné užívanie liekov na našom zdraví, sme sa porozprávali s Dr. Miroslavou Snopkovou z Farmaceutickej fakulty UK. Rozhovor nájdete na str. 22 - 23.

Nevyhnutná rekonštrukcia priestorov, technické vybavenie pracovísk, zmeny v študijnom programe, cielené stupňovanie náročnosti prijímacích skúšok, pripravovaná reforma výučbového procesu i zápas o navýšenie štátnych dotácií - to je len malá ochutnávka toho, čo počas aktuálneho funkčného obdobia riešilo Vedenie Lekárskej fakulty UK. O inováciách i ďalších neodkladných výzvach fakulty sa dozviete viac na str. 20 - 22.

Pochádza z Iránu, no na Slovensku žije už viac než sedem rokov. Za ten čas sa jej podarilo získať nielen bakalársky titul z UK, ale i fanúšikov v programoch Pančlajn, Silné reči, Comedy Dungeon či Joke's On You. Mladej stand-up komičky Nastaran Alaghmandan Motlagh, familiárne prezývanej Nasi, ktorá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK študuje európske štúdiá, sme sa opýtali na to, čím ju spočiatku šokovali Slováci, z čoho si najradšej uťahuje i ako sa jej u nás páči. Nalistujte si str. 33.

Príjemné čítanie a úspešný nový rok vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita – január 2018 (pdf súbor)